Formalności - Asystent pogrzebowy

Po śmierci Bliskiej Osoby niezbędne jest uzyskanie oraz przedstawienie wielu dokumentów w różnych urzędach oraz instytucjach. Jeśli nasi Klienci wyrażają takie życzenie – w tych smutnych obowiązkach mogą ich wyręczyć pracownicy Zakładu Pogrzebowego „Skrzydlate Anioły”. Dopełniamy formalności w USC, ZUS lub KRUS, WBE i MSWiA oraz w kancelariach parafii i biurach innych związków wyznaniowych.

Deklarujemy Państwu naszą pomoc w sfinansowaniu kosztów pogrzebu. Pomagamy w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego, a jeśli okazuje się to utrudnione bądź niewystarczające – oferujemy całościowe wsparcie w procedurach niezbędnych do otrzymania kredytu na organizację pogrzebu, który pozwala wyrównać różnicę pomiędzy wysokością zasiłku pogrzebowego a całościowym kosztem usługi.

Pomagamy przy zamieszczeniu nekrologu w prasie (głównie Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita).