Formalności - Asystent pogrzebowy

Po śmierci Bliskiej Osoby niezbędne jest uzyskanie oraz przedstawienie wielu dokumentów w różnych urzędach oraz instytucjach. Jeśli nasi Klienci wyrażają takie życzenie – w tych smutnych obowiązkach może ich wyręczyć specjalnie oddelegowany do tego zadania pracownik Zakładu Pogrzebowego „Skrzydlate Anioły” zwany Asystentem.

Asystent to funkcja powierzona specjaliście z firmy „Skrzydlate Anioły”. Po zgłoszeniu takiej potrzeby ze strony naszego Klienta – nasz Asystent zostaje oddelegowany, aby razem z Państwem lub działając na podstawie upoważnienia i w Państwa imieniu, dopełnić niezbędne formalności i zdobyć potrzebne zaświadczenia.

formalności pogrzebowe

Zasiłek pogrzebowy

Dopełniamy formalności w USC, ZUS lub KRUS, WBE i MSWiA oraz w kancelariach parafialnych i biurach innych związków wyznaniowych. Deklarujemy Państwu naszą pomoc w sfinansowaniu kosztów pogrzebu. Pomagamy w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego, a jeśli okazuje się to utrudnione bądź niewystarczające – oferujemy całościowe wsparcie w procedurach niezbędnych do otrzymania kredytu na organizację pogrzebu, który pozwala wyrównać różnicę pomiędzy wysokością zasiłku pogrzebowego a całościowym kosztem usługi.

Pomagamy przy zamieszczeniu nekrologu w prasie (głównie Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita).

Jak widać – zakres wsparcia ze strony Asystenta z Zakładu Pogrzebowego „Skrzydlate Anioły” jest bardzo szeroki. Jesteśmy otwarci na inne prośby z Państwa strony: również takie, które nie zostały tutaj ujęte, a które są dla Państwa istotne w danej sytuacji życiowej i w konkretnym momencie. Jesteśmy po to, aby służyć Państwu wszelką pomocą.

Facebook Skrzydlate Anioły
Facebook