Funeral planning

Pogrzeb najczęściej wiąże się dla Rodziny Zmarłego z dużym zaskoczeniem oraz koniecznością podjęcia wielu – nieraz bardzo trudnych – decyzji. Nie każda z tych decyzji, zwłaszcza związanych z przebiegiem uroczystości żałobnych, może być faktycznym spełnieniem woli Osoby, która odeszła. Dzięki usłudze planowania pogrzebu (funeral planning) wszystkie osoby, które już za swojego życia chcą zadecydować o całokształcie własnego pogrzebu, mogą to uczynić dobierając odpowiednie usługi pogrzebowe.

Wśród decyzji, jakie można podjąć, jest wybór miejsca pochówku, określenie rodzaju pogrzebu oraz detali, które się składają na uroczystość, a nawet wcześniejsze sfinansowanie części usług pogrzebowych.

Planując własny pogrzeb oraz szczegóły z nim związane zyskujemy pewność, że gdy czas ostatniej drogi faktycznie nadejdzie, nic nie będzie pozostawione przypadkowi – a sama uroczystość na każdym etapie – będzie ona zgodna z wolą Zmarłego. Funeral planning pozwala także zdjąć ciężar decyzji (oraz – przynajmniej w części – finansowego zaangażowania) z ramion Rodziny Zmarłego.