Pochówek dzieci nienarodzonych Warszawa i okolice

Śmierć zawsze jest dramatem. Szczególnie boleśnie jednak dotyka serca rodziców, gdy umiera dziecko. Można by powiedzieć, że w jakiś sposób umiera wtedy nadzieja albo część serca. Ból dla rodzicielskiego serca jest bardzo dotkliwy zarówno, gdy żegna swoje nienarodzone dziecko.

Obecnie, po zmianie przepisów, rodzice – niezależnie od momentu, w którym nastąpiła śmierć dziecka nienarodzonego – mają prawo do jego godnego pochówku.

W Zakładzie Pogrzebowym „Skrzydlate Anioły” wraz z Państwem zatroszczymy się, aby pogrzeb dziecka nienarodzonego, niezależnie czy w Warszawie, czy w innych miejscowościach, mógł odbyć się bez przeszkód. Jeśli nie wiedzą Państwo, jak w takiej sytuacji sobie poradzić i jakich formalności należy dopełnić – służymy podpowiedzią odnośnie kolejności procedur tak przed ceremonią pochówku, jak i po niej. Zadbamy też, by ostatnia droga Maleństwa była nie tylko godnym pożegnaniem, ale i ukojeniem dla Rodziny.

Niejednokrotnie osoby, które przychodzą do biura naszego zakładu pogrzebowego, dzielą się swoimi doświadczeniami, w których pochówek nienarodzonego dziecka – także w Warszawie – jest bardzo trudny. Rodzice, którzy pragną w sposób godny i piękny przygotować pogrzeb po poronieniu, są pozostawieni samym sobie w gąszczu przepisów oraz wymogów prawnych, które należy spełnić. Jest to przyczyną ich dodatkowego cierpienia. „Skrzydlate Anioły” pragną przez swoje zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu takiej właśnie ceremonii ostatniego pożegnania, ukoić ból po tak niespodziewanym rozstaniu.

Koszt pogrzebu dziecka nienarodzonego

Obiecujemy, że nie tylko udzielimy wszelkich niezbędnych informacji – takich, jaki jest koszt pogrzebu dziecka nienarodzonego czy też do kogo się zwrócić w jakichkolwiek wątpliwościach – ale po prostu będziemy blisko i uczynimy wszystko, aby mogli Państwo odczuć, że ból dzielony jest mniejszym bólem.

W naszej ofercie znajdują się małe trumienki oraz inne akcesoria żałobne. Czynimy również wszystko, aby udzielić rodzicom dzieci nienarodzonych każdej możliwej pomocy i wsparcia, służąc naszą radą i doświadczeniem.

pogrzeby dzieci utraconych

Często zadawane pytania

Jakie prawa ma kobieta, która doświadcza dramatu poronienia lub martwego urodzenia?

Jeśli zdrowie kobiety nie znajduje się w stanie bezpośredniego zagrożenia – szpital, do którego trafia powinien zapewnić jej szczególne warunki. Przede wszystkim kobieta ma prawo do uzyskania pełnej informacji o zaistniałej sytuacji, zarówno odnośnie swojego stanu zdrowia, jak i stanu dziecka – a następnie ma prawo do pewnego czasu potrzebnego, aby oswoić się z zaistniałą sytuacją i podjąć suwerenne decyzje.

Jak każdemu pacjentowi – tak i kobiecie doświadczającej dramatu poronienia przysługuje prawo do skorzystania ze wsparcia zarówno ze strony bliskich, jak i specjalistów (takich, jak np. psycholog czy osoba duchowna). Kobieta taka może też oczekiwać indywidualnej pomocy laktacyjnej.

Ta szczególna sytuacja domaga się też zapewnienia warunków szczególnej intymności – co oznacza, że kobieta przeżywająca poronienie swojego Dziecka nie powinna przebywać na jednej sali z kobietami ciężarnymi oraz z tymi, które już urodziły.

Czy po poronieniu muszę udać się do USC? W jakim celu? Z jakimi dokumentami?

Rejestracja utraconego w wyniku poronienia dziecka nie jest konieczna, ale wykonanie tej procedury pozwala rodzicom dziecka na skorzystanie z zasiłku pogrzebowego oraz z urlopu macierzyńskiego. Rejestracja taka jest możliwa na podstawie karty martwego urodzenia. Placówka medyczna może wystawić taki dokument jedynie wtedy, gdy znana jest płeć dziecka.

W sytuacji, gdy stwierdzenie płci dziecka jest utrudnione (głównie wtedy, gdy poronienie nastąpiło przed 16 tygodniem ciąży) – a rodzicom zależy na rejestracji dziecka w USC, należy przeprowadzić badania genetyczne. Nie są one refundowane przez NFZ.

Straciłam moje dziecko w 12 tygodniu ciąży. Czy jest szansa, abym dowiedziała się, jaka jest jego płeć?

Jeśli poronienie nastąpiło w szpitalu, konieczne jest, aby powiadomić personel medyczny o chęci przeprowadzenia badań genetycznych. Wtedy bowiem szpital przygotowuje próbkę z poronienia, zabezpieczoną w soli fizjologicznej, i przekazuje ją rodzicom.

Do badań genetycznych można też wykorzystać tzw. bloczek parafinowy, który jest przygotowany do badań histopatologicznych.

Jeśli natomiast poronienie nastąpiło w domu, należy samemu zatroszczyć się o zabezpieczenie próbek z poronienia, poprzez umieszczenie ich w sterylnym pojemniku, zalanie solą fizjologiczną oraz stabilne umieszczenie w chłodnym miejscu (najpierw w lodówce, a następnie np. w kartoniku z wkładami chłodzącymi).

Z tak przygotowaną próbką należy udać się do wybranego szpitala. Ten wybrany szpital dokona adnotacji o poronieniu. Następnie należy zlecić wybranemu laboratorium badanie genetyczne. Czas oczekiwania na wynik takiego badania to kilka-kilkanaście dni. Z wynikiem należy udać się znów do szpitala, w którym dokonana została adnotacja o poronieniu. Jeśli w próbce były faktycznie tkanki dziecka i jeśli było możliwe ustalenie jego płci – szpital wystawia wtedy kartę martwego urodzenia.

Od chwili sporządzenia tego dokumentu przez szpital rodzice mają 3 dni na rejestrację swojego dziecka w USC.

Na podstawie jakich dokumentów można dokonać pochówku dziecka?

Zorganizowanie pochówku dziecka po poronieniu jest możliwe na podstawie jednego z dwóch dokumentów. Jeden to ”karta martwego urodzenia” (która uprawnia także do rejestracji urodzenia dziecka w USC). Drugi zaś dokument to „karta zgonu” (która uprawnia jedynie do pochówku).

Moje zmarłe dziecko jest mikroskopijnych rozmiarów. A bardzo chciałabym ubrać je przed pogrzebem.

Z myślą o rodzicach dzieci po poronieniu, którzy chcieliby godnie ubrać swoje dzieci na tę ostatnią drogę powstała inicjatywa pod nazwą „Tęczowy Kocyk”. Jest to grupa wolontariuszy, która zajmuje się m.in. szyciem malutkich ubranek, czapeczek, kocyków oraz rożków, w których można pochować nawet najmniejsze dzieci.

Czy mogę ubiegać się o zasiłek pogrzebowy? Jakich dokumentów w tym celu potrzebuję?

Licząc od daty poronienia lub martwego urodzenia – rodzice dziecka mają 12 miesięcy na złożenie dokumentów w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego w kwocie 4000 zł.

Warto wiedzieć, że w przypadku ciąży mnogiej – zasiłek pogrzebowy w powyższej kwocie przysługuje na każde dziecko utracone.

W celu otrzymania takiego zasiłku do właściwego inspektoratu ZUS należy złożyć następujące dokumenty:
– akt urodzenia z adnotacją o śmierci Dziecka
-faktury i rachunki, które potwierdzają koszty poniesione na organizację pochówku dziecka
– wniosek Z-12.

Należy przypomnieć, że akt urodzenia z adnotacją o śmierci Dziecka można otrzymać jedynie wtedy, kiedy znana jest płeć dziecka.

Czy po poronieniu mogę otrzymać zwolnienie chorobowe? Na co zwrócić uwagę?

Tak, kobieta po poronieniu może otrzymać zwolnienie chorobowe. Warto jednak mieć na uwadze, że jeśli zostanie oznaczone ono kodem B (który oznacza niedyspozycję w okresie ciąży, która to niedyspozycja jest przyczyną otrzymania zwolnienia), to jeśli w trakcie tego zwolnienia doszło do poronienia – to na podstawie dokumentów ze szpitala ZUS zredukuje wysokość zasiłku chorobowego do 80%, skracając jednocześnie długość zwolnienia do 180 dni.

Po poronieniu jestem w złym stanie fizycznym i psychicznym, i wymagam opieki osób trzecich. Czy mąż, który się mną opiekuje, otrzyma zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad matką dziecka po porodzie przysługuje także w sytuacji, jeśli doszło do poronienia. Wynosi on 80% podstawy wymiaru zasiłku przez okres 14 dni, jeśli kobieta wymaga w tym czasie pomocy lub opieki.

Zasiłek opiekuńczy może uzyskać ojciec dziecka (niezależnie czy pozostają w związku małżeńskim, czy też nie) oraz inne osoby bliskie (np. rodzice czy teściowe).

Nie jest istotne też na jakim etapie ciąża została utracona lub też po jakim czasie po porodzie dziecko zmarło. Ważne natomiast jest, aby osoba korzystająca z zasiłku opiekuńczego była osobą ubezpieczoną.

Moje dziecko urodziło się martwe. Czy przysługuje mi tzw. becikowe?

„Becikowe” to potoczna nazwa jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka.

Ponieważ przepisy prawne precyzują, że zasiłek taki przysługuje jedynie w sytuacji urodzenia się żywego dziecka – dlatego w przypadku zarówno poronienia, jak i martwego urodzenia nie istnieje możliwość uzyskania „becikowego”.

Natomiast jeśli dziecko urodziło się żywe, a do jego śmierci doszło już po porodzie – można złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia. Wtedy nie jest istotne, jak długo po porodzie dziecko żyło.

Czy mogę uzyskać okolicznościowy urlop z tytułu urodzenia Dziecka, nawet jeśli doszło do poronienia?

Z tytułu urodzenia dziecka urlop okolicznościowy przysługuje obojgu rodzicom. Urlop taki trwa 2 dni.

Z racji tego, że przepisy jasno nie precyzują, czy urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka należy się jedynie w przypadku urodzenia dziecka żywego, czy także w przypadku urodzenia dziecka martwego – uważa się, że taki urlop przysługuje także w przypadku poronienia.

Aby uzyskać taki urlop należy przedstawić w zakładzie pracy akt urodzenia dziecka (z adnotacją o jego śmierci).

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy z tytułu śmierci i pogrzebu Dziecka?

Jak sama terminologia wskazuje – urlop okolicznościowy z tytułu śmierci i pogrzebu Dziecka przysługuje jedynie w przypadku organizacji pogrzebu dziecka utraconego.

Do uzyskania takiego urlopu, w wymiarze 2 dni, uprawnieni są zarówno matka, jak i ojciec dziecka – oczywiście, jeśli pracują.

Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli matka dziecka korzysta ze skróconego urlopu macierzyńskiego – to prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci i pogrzebu dziecka przysługuje jedynie ojcu dziecka.

Czy po poronieniu przysługuje mi urlop macierzyński?

Tak. Kodeks pracy uściśla, że po poronieniu lub martwym urodzeniu kobiecie przysługuje skrócony urlop macierzyński – w wymiarze 8 tygodni (56 dni). Wysokość zasiłku w czasie takiego urlopu wynosi 100% podstawy zasiłku.

Urlop taki rozpoczyna się zawsze w dniu narodzin – a w tym przypadku w dniu, w którym doszło do poronienia lub w którym nastąpiło martwe urodzenie. Urlopu takiego nie można przerwać wcześniej, niż po upływie 7 dni.

Chcąc skorzystać z takiego urlopu należy przedstawić w zakładzie pracy skrócony akt urodzenia dziecka (z adnotacją o jego śmierci). W przypadku, jeśli trwa oczekiwanie na wynik badań genetycznych, dzięki którym można stwierdzić płeć dziecka – najczęstszym rozwiązaniem w tym czasie dla kobiety jest zwolnienie chorobowe. Po otrzymaniu wyników i złożeniu dokumentów – wysokość zasiłku w czasie urlopu macierzyńskiego zostanie podniesiona do odpowiedniego pułapu, a kobieta otrzyma wyrównanie.

Facebook Skrzydlate Anioły
Facebook